Satın Alma Koordinatörlüğü Dökümanları 31 Ocak 2017 tarihinde güncellenmiştir. 

Eski dökümanlara ulaşmak için tıklayın.

 

1 - KILAVUZLAR
  Consultant_GLs_English_Final_Jan2011_Revised_July1_2014
  Danışmanlık_Kılavızu_Ocak_2011_Revize_Temmuz_2014
  Procurement_GLs_English_Final_Jan2011_Revised_July1_2014
  Satınalma_Kılavızu_Ocak_2011_Revize_Temmuz_2014
   
2_Genel_Satınalma _Yönergesi
 

Genel_Satınalma_Yönergesi_Aralık_2015

3_Danışmanlık_El_Kitabı
  2006_Consultant_Manual_ENG   2006_Danışmalık_El_Kitabı_TUR   Kılavuzun_Degerlendirmeyle_İlgili_12_17_Kısımları
4_Bireysel_Danışmanlık
 
 
1_1_Harcama_Talimatı_Bireysel_Danışman_Alımı 7_Sözleşme_Müzakerelerine_Davet
1_2_Harcama_Talimatı_Bireysel_Danışman_Alımı_
Tek_Kaynak_Seçim
8_Müsteşarlık_Makam_Oluru
2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı 9_Sözleşme_İmzalamaya_Davet
3_İş_Tanımı 10_1_Sözleşme_Tam_Zamanlı
4_1_İlan_Metni_Bireysel_Danışman_Alımı 10_1_Sözleşme_Tam_Zamanlı_en
4_2_Bireysel_Danışman_DavetMektubu 10_2_Sözleşme_Yarı_Zamanlı
4_3_Ek_Bireysel Danışman_CV_Formatı 10_3_Sözleşme_Rapor_Bazlı_Götürü_Bedel
4_4_Başvuru_Formu 10_4_Sözleşme_Kısmi_Zamanlı
5_Var_Yok_ ve_Değerlendirme_Tablosu 10_5_Ornek_Sozlesme_ENG
6_1_İhale_Komisyon_Kararı 11_Danışmanlık_Hizmet_İşleri_Kabul_Tutanağı
 
5_Firma_Danışmanlığı
 
   CQS
 

1_İş_Tanımı_CQS

2_Harcama_Talimatı_Firma_Danışmanlık_Hizmet_Alımı_CQS

3_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_CQS

4_Firma_Danışmanlığı_İlan_Metni_CQS

5_Başvuru_Teslim_Alma_Tutanağı

6_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Kriterlerİ_ve_Formu_CQS

7_İlgi_Bildirimi_Degerlendirme_Raporu_CQS

8_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Sonucu_CQS

9_Request_for_Proposals_CQS_UPDATED_2017_ENG

9_Teklif_Vermeye_Davet_CQS_UPDATED_2017_TUR

10_Teknik_Teklif_Değerlendirme_Esasları_CQS

11_Teknik_Teklif_Değerlendirme_Tablosu_CQS

12_Teknik_Teklif_Degerlendirme_Raporu_CQS

13_Sözleşme_Müzakerelerine_Davet_CQS

14_1_Müzakere_Katılım_Tutanağı_CQS

14_2_Mutabakat_Tutanagi_Formu

14_3_CQS_İhale_Komisyon_Kararı

15_Sözleşme İmzalamaya Davet_CQS

16_Sözleşme CQS

17_Menfaat_Çatışması_Taahhütnamesi

18_İhale_Sonuç_Bildirimi_Publication_of_
Contract_Award_DC_CQS_SSS

   
QCBS
   
 
1_İş_Tanımı_QCBS 15_Teknik_Teklif_İçerik_Kontrol_Tutanağı
2_Harcama_Talimatı_Firma Danışmanlık_Hizmet_Alımı_QCBS 16_Standart_Degerlendirme_Belgesi_Teknik
3_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_QCBS 17_Mali_Teklif_Devir_Teslim_Tutanağı
4_1_İlgi_Bildirimine_Davet_RfEoI_ENG 18_Mali_Teklif_Açılış_Katılım_Tutanağı
4_2_İlgi_Bildirimine_Davet_Türkçe 19_Mali_Teklif_Açılış_Tutanağı
5_Başvuru_Teslim_Alma_Tutanağı 20_1_Standart_Degerlendirme_Belgesi_Teknik_Mal_ENG
6_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Kriterleri_ve_Formu_QCBS 20_2_Standart_Degerlendirme_Belgesi_Teknik_Mal_TR
7_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Raporu_QCBS 21_Sözleşme_Müzakerelerine_Davet_QCBS
8_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Sonuç_Bildirimi_QCBS 22_Müzakere_Katılım_Tutanağı_QCBS
9_1_Teklif_İsteme_Dokümanı_WB_SRFP_Apr_2015_EN 23_Mutabakat_Tutanagi_Formu
9_2_Teklif_İsteme_Dokümanı_WB_SRFP_Apr_2015_TR 24_QCBS_İhale_Komisyon_Kararı
10_Teknik_Teklif_Değerlendirme_Esasları_QCBS 25_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_CQS
11_Menfaat_Çatışması_Taahhütnamesi 26_1_Standart_Sözleşme_Formu_Götürü_Bedel
12_Teknik_Teklif_Degerlendirme_Kriterleri_Tespit_Tutanağı 26_2_Standart_Sözleşme_Formu_Zaman_Esaslı
13_Teklif_Teslim_Alma_Tutanağı 27_QCBS_QBS_FBS_LCS_ContractAwardTemplate
 14_Teklif_Açılış_Tutanağı  
 6_Ulusal_Rekabete_Açık_İhale

 Organizasyon Hizmet Alımı

 

1_1_Detaylı_Faaliyet_Listesi_Örneği
7_Toplam_Teklif_Alındı_Tutanağı_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
1_Harcama_Talimatı_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 8_Teklif_Açılış_Kontrol_Listesi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 9_Ön_İnceleme_Kontrol_Listesi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
3_İlan_Metni_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 10_Teklif_Değerlendirme_Raporu_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
4_İdari_Şartname_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 11_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
5_İhale_Şartname_Teslim_Formu_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 12_Sözleşme_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
6_Teklif_Alındı_Belgesi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 13_İhale_Sonuç_Bildirimi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
  Mal ve Teknik Hizmet Alımı
 
1_Harcama_Talimatı_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 8_Teklif_Açılış_Kontrol_Listesi_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı 9_1_Ön_İnceleme_Kontrol_Listesi_NCB_Mal_Alımı
3_1_İdari_Şartname_NCB_Mal_Alımı 9_2_Ön_İnceleme_Kontrol_Listesi_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı
3_2_İdari_Şartname_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı 10_1_Teklif_Değerlendirme_Raporu_NCB_Mal_Alımı
4_İlan_Metni_NCB_Mal_Alımı 10_2_Teklif_Değerlendirme_Raporu_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı
5_1_İhale_Şartname_Teslim_Formu_NCB_Mal_Alımı 11_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
5_2_İhale_Şartname_Teslim_Formu_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı 12_1_Sözleşme_NCB_Mal_Alımı
6_Teklif_Alındı_Belgesi_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 12_2_Sözleşme_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı
7_Toplam_Teklif_Alındı_Tutanağı_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 13_İhale_Sonuç_Bildirimi_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
7_Uluslararası_Rekabete_Açık_İhale
1_Harcama_Talimatı_ICB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 8_Teklif_Açılış_Kontrol_Listesi_ICB
2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı 9_1_Teklif_Değerlendirme_Raporu_Örnek_NCB_Türkçe
3_1_İdari_Şartname_IS1STG_12_08_ENG 9_2_Teklif_Degerlendirme_Raporu_ICB_Mal_ve_Yapım_İşleri_İngilizce
3_2_İdari_Şartname_IS1STG_12_08_TR 9_3_Teklif_Degerlendirme_Raporu_ICB_SI_Enformasyon_Teknolojileri_Alımı_İngilizce
4_1_İlan_metni_SPN_Template_Türkçe 9_3_Teklif_Degerlendirme_Raporu_ICB_SI_Enformasyon_Teknolojileri_Alımı_Türkçe
4_2_İlan_metni_SPN_Template_İngilizce 10_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_ICB
5_İhale_Şartname_Teslim_Formu_ICB 11_Sözleşme_Taslağı_ENG
6_Teklif_Alındı_Belgesi_ICB 12_İhale_Sonuç_Bildirimi_Publication_of_Contract_Award_ICB
7_Toplam_Teklif_Alındı Tutanağı_ICB  

 

8- Alışveriş Yönetimi
Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
   
 
1_Harcama_Talimatı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı 7_Fiyat_Teklif_Listesi_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı 8_İhale_Komisyon_Kararı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
3_Küçük_İnşaat_İşleri_İdari_Şartnamesi_Shopping 9_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
4_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı 10_Sözleşme_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
5_İHALE_ŞARTNAME_ve_TEKLİF_TUTANAKLARI 11_İhale_Sonuç_Web_İlanı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
6_Zarf_Açma_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_Küçük_
İnşaat_İşleri_Alımı
12_Muayene_Kabul_Tutanağı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
Mal ve Teknik Hizmet Alımı
 

 

1_Harcama_Talimatı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 7_1_İhale_Komisyon_Kararı_Shopping_Teknik_Mal_Alımı
2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 7_2_İhale_Komisyon_Kararı_Shopping_Mal_Alımı_Çoklu_Paket
3_1_1_İdari_Şartname_Shopping_Mal_Alımı 7_3_İhale_Komisyon_Kararı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
3_1_2_İdari_Şartname_Shopping_Mal_Alımı_Çoklu_Paket 8_1_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Mal_Alımı
3_2_İdari_Sartname_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı 8_2_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı
4_1_1_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Mal_Alımı 9_1_Sözleşme_Shopping_Mal_Alımı
4_1_2_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Mal_Alımı_Çoklu_Paket 9_2_Sözleşme_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı
4_2_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı 10_İhale_Sonuç_Web_İlanı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
5_İHALE_ŞARTNAME_ve_TEKLİF_TUTANAKLARI 11_1_Muayene_ve_Kabul_Tutanağı_Shopping_Mal_Alımı
6_1_Zarf_Açılış_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_Mal_Alımı 11_2_Muayene_ve_Kabul_Tutanağı_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı
6_2_Zarf_Açılış_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı  

 

   
Organizasyon Hizmet Alımı
 

 

1_1_Detaylı_Faaliyet_Listesi_Örneği 7_Fiyat_Teklif_Listesi_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
1_2_Harcama_Talimatı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı 8_İhale_Komisyon_Kararı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_Shopping_
Organizasyon_Hizmet_Alımı
9_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
3_İdari_Sartname_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı 10_Sözleşme_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
4_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı 11_İhale_Sonuç_Web_İlanı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
5_İHALE_ŞARTNAME_ve_TEKLİF_TUTANAKLARI 12_Muayene_Kabul_Tutanağı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
6_Zarf_Açma_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_
Organizasyon_Hizmet_Alımı
13_Ilave_Hizmet_Talep_Formu