Sağlık Yapılarında KÖİ Proje Finansman Eğitimi” ve  “Sağlık Yapılarında Sismik İzolatör

Projelendirmesi Eğitimi” için yapılan SSYYDP/SYGM/2015/SERVICES/A.7.2.2/S/02-03

no’ lu organizasyon hizmet alım ihalesine ilişkin verilen teklifler aşağıdaki tabloda yer

almaktadır.

VERİLEN TEKLİFLER:

Sıra No Firma

Açılışta Okunan Teklif Fiyatı

(TL)

Düzeltilmiş ve Değerlendirmeye Esas Teklif Fiyatı

(TL)

1 MAYA SEYAHAT 29.540,00 29.540,00
2 O6 ANGORA KONGRE 23.880,00 23.880,00
3 ORGANIZER Teşekkür
4 FLAŞ TURİZM 20.400,00 18.300,00
5 ADIM PETROL 22.760,00 22.760,00
6 DOR KONGRE 19.876,00 19.876,00
7 LUCKY TRAVEL 17.930,00 17.930,00

Sağlık Yapılarında KÖİ Proje Finansman Eğitimi” ve  “Sağlık Yapılarında Sismik İzolatör

Projelendirmesi Eğitimi” organizasyon hizmet alım ihalesi İhale Komisyonu kararınca en uygun teklif sahibi olan ve teklifi geçerli olarak değerlendirilen   LUCKY TRAVEL M.U.K.

TURİZM SEYAHAT İTH. İHR. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. uhdesinde kalmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.