T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Proje Yönetim Destek Birimi

Sayı:35227620

Konu: Saha Koordinatörlüğü Uygulaması

GENELGE

2016/21

            Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) kapsamında 2005 yılında gerçekleştirilen sağlık tesislerinin tek çatı altında toplanması sürecinde Bakanlığımızın ilk defa düzenlediği saha koordinatörlüğü uygulaması bakanlık merkezi ile taşra teşkilatı arasında eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanmasında önemli fayda sağlamıştır. Bu uygulama sayesinde SDP bileşenlerinin tüm ülke çapında etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi imkanlı hale gelmiştir.

            Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazında, Bakanlığımız sağlık hizmet sunumunda verimlilik, erişilebilirlik, kalite ve yüksek düzeyde vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla ve sahadan yönetmenin önemine binaen Saha Koordinatörlüğü Uygulamasını yeniden başlatmıştır. Baş Saha Koordinatörü yönetiminde ve Merkez Saha Koordinatörünün rehberliğinde otuz adet Sağlık Hizmet Bölgesinin her birinden bir Saha Koordinatörü sorumlu olacaktır. Saha Koordinatörlerinin iş tanımı ve kapsamı aşağıda belirtilmiştir:     

 1. Birinci basamak sağlık tesislerinin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Bakanlık Üst Yönetimine ve Baş Saha Koordinatörüne raporlamak,
 2. Kamu hastanelerinin etkin, verimli, erişilebilir ve nitelikli  hizmet sunabilmesini temin etmek için sahada gözlem yapmak, gerekli olan verileri toplamak, değerlendirmek ve analizlerini yaparak hastane yönetimlerine danışmanlık ve rehberlik yapmak,
 3. Kamu ve özel tüm sağlık tesislerinde yürütülmekte olan faaliyetleri izleyip değerlendirerek raporlamak ve varsa iyi uygulama örneklerini tespit ederek diğer kurum ve kuruluşlara aktarmak, Bakanlık Merkezini haberdar etmek,
 4. Acil sağlık hizmetlerinin tüm paydaşlarla bütüncül olarak sunulmasına destek vermek,
 5. Bakanlık Birimlerinin görev alanlarına müştereken giren konularda, birbirleriyle ve taşra sağlık yönetimleriyle koordinasyon ve işbirliği içerisinde olmalarına katkıda bulunmak,
 6. SSGD Projesi kapsamındaki toplantı ve çalışmalara katılmak, ilgili paydaşların ve tarafların görüşlerini derleyerek Bakanlık Üst Yönetimine ve Baş Saha Koordinatörüne raporlamak,
 7. Bakanlık Üst Yönetimi tarafından talep edildiği takdirde İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme çalışmalarına, toplantılarına ve bu çalışmaların ön hazırlık safhasındaki saha faaliyetlerine katılmak, yapılan izleme-değerlendirme sonuçlarını raporlamak ve mezkur raporu çözüm önerileriyle birlikte takvimli eylem planına dönüştürmek,
 8. SSGDP'nin gidişatı, karşılaşılan problemler ve yapılması gereken müdahaleler hakkında Baş Saha ve Merkez Saha Koordinatörlerine düzenli raporlama yapmak,
 9. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları tarafından yürütülecek olan çeşitli programları, çalışma ve kampanyaları desteklemek ve bunlarla ilgili sahadaki gidişatı izlemek, değerlendirmek ve sonuçları Bakanlık Üst Yönetimi ve Baş Saha Koordinatörüne aktarmak,
 10. Şehir hastaneleri başta olmak üzere devam etmekte olan sağlık yapılarının izleme-değerlendirmelerini yapmak, revizyon ihtiyaçlarını paydaşlara iletmek ve yatırım süreçlerinin hızlanmasında rol almak,
 11. Sınır ötesi sağlık hizmetlerine ve Sağlıkta Dönüşüm Programlarının dış dünyadaki tanıtımına katıkı sağlamaktır.

            İllerdeki çalışmalarında Saha koordinatörlerine düzenli ve güvenilir veri akışını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürü; sağlık bilgi sistemlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısını ‘‘İl Veri Temsilcisi’’ olarak görevlendirecektir. Halk Sağlığı Müdürü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ise, İl Veri Temsilcisine karşı sorumlu olacak ve kurumları hakkında veri aktarabilecek, uygun nitelikte ‘‘Kurum Veri Temsilcisi’’ belirleyecektir.

            Saha koordinatörlerinin görevlerini yerine getirmelerini teminen, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatlarınca  uygun çalışma ortamının sağlanması, ihtiyaç duyulduğunda destek personeli verilmesi ve araç görevlendirilmesi gibi konularda gerekli kolaylık ve yardımın sağlanması hususunda,

            Bilgilerini ve bu çerçevede gereğini önemle rica ederim

                                                                                                          Prof. Dr. Recep Akdağ

                                                                                           Bakan

 

 

EK: Saha Koordinatörleri, Sorumluluk Bölgeleri ve İlleri

DAĞITIM

Gereği:                                                                                                                     Bilgi:  

-    81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)                                                                        - A1 Planı

-    Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

-    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 

 

 

No Adı Soyadı Bölge İller
1 Mahmut Avcı ERZURUM Erzurum, Erzincan, Bayburt, Artvin
2 Bilge Kağan Kaya VAN Van, Muş, Bitlis, Hakkari
3 Şafak Sünbül TRABZON Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane
4 Mehmet Akhan ELAZIĞ-MALATYA Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli
5 Ahmet Sağlık DİYARBAKIR Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt
6 Talat Küçük ŞANLIURFA Şanlıurfa, Mardin
7 Beytullah Şahin SAMSUN Samsun, Ordu, Sinop
8 Fatih Reyhanlıoğlu  SİVAS-TOKAT Sivas, Tokat, Amasya
9 Hüseyin Şen GAZİANTEP Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis
10 Mustafa Erkan Çiçek ANKARA-ETLİK Ankara, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı
11 Durdu Mehmet Köş ANKARA-BİLKENT Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Karabük, Bartın
12 Yunus Karadağ KAYSERİ Kayseri, Niğde, Nevşehir
13 Cem Uraldı ADANA Adana, Osmaniye
14 Fatih Demirbaş KONYA Konya, Aksaray, Karaman
15 Kadir Çağlar Çatak MERSİN Mersin,Hatay
16 Ünal Küçükyılmaz  KOCAELİ Kocaeli, Sakarya, Düzce
17 Erkan Gaygısız ESKİŞEHİR Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik
18 Hüseyin Özbay  ANTALYA Antalya, Isparta, Burdur
19 Ahmet İrfan Turan BURSA Bursa, Balıkesir, Yalova
20 Vakkas Özmercan İZMİR-KUZEY İzmir, Manisa, Uşak, Muğla
21 Yasin Akar İZMİR-GÜNEY İzmir
22 Kasım Çetin AYDIN-DENİZLİ Aydın, Denizli
23 Bahattin İlter TRAKYA Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale
24 Hamit Şahin İSTANBUL
ANADOLU-G
ÜNEY
İstanbul
25 Ahmet Akyol İSTANBUL
ANADOLU-KUZEY
İstanbul
26 Yusuf Özkırış İSTANBUL
BAKIRKÖY
İstanbul
27 Abdulaziz Can İSTANBUL
BEYOĞLU
İstanbul
28 Osman Ayyıldız  İSTANBUL
FATİH
İstanbul
29 Necdet Filiz

İSTANBUL
ÇEKMECE
İstanbul
30 Murat Küçükoğlu KARS Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı
Merkez Saha Koor. Tufan Nayir ANKARA  
Baş Saha Koor. Hakkı Yeşilyurt TÜMÜ  

-