1 - KILAVUZLAR
  Consultant_GLs_English_Final_Jan2011_Revised_July1_2014
  Danışmanlık_Kılavızu_Ocak_2011_Revize_Temmuz_2014
  Procurement_GLs_English_Final_Jan2011_Revised_July1_2014
  Satınalma_Kılavızu_Ocak_2011_Revize_Temmuz_2014
   
2_Genel_Satınalma _Yönergesi
   

Genel_Satınalma_Yönergesi_Aralık_2015

 

3_Danışmanlık_El_Kitabı
 
2006_Consultant_Manual_ENG   2006_Danışmalık_El_Kitabı_TUR
Kılavuzun_Degerlendirmeyle_İlgili_12_17_Kısımları    
   

4_Bireysel_Danışmanlık

   
 
1_1_Harcama_Talimatı_Bireysel_Danışman_Alımı 1_2_Harcama_Talimatı_Bireysel_Danışman_Alımı_Tek_Kaynak_Seçim
2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı 3_İş_Tanımı
Bireysel Danışmanlık 4­_3 Başvuru Formu
4_1_İlan_Metni_Bireysel_Danışman_Alımı 4_2_Bireysel_Danışman_Davet Mektubu
4_2_Ek_Bireysel Danışman_CV_Formatı 5_Var_Yok_ ve_Değerlendirme_Tablosu
6_1_İhale_Komisyon_Kararı 6_2_İhale_Komisyon_Kararı_Tek_Kaynak_Seçim
7_Sözleşme_Müzakerelerine_Davet 8_Müsteşarlık_Makam_Oluru
9_Sözleşme_İmzalamaya_Davet 10_1_Sözleşme_Tam_Zamanlı
10_2_Sözleşme_Yarı_Zamanlı 10_3_Sözleşme_Rapor_Bazlı_Götürü_Bedel
10_4_Sözleşme_Kısmi_Zamanlı 11_Danışmanlık_Hizmet_İşleri_Kabul_Tutanağı
Örnek_İlan_Metni_Bireysel_Danışman_Alımı  
   

5_Firma_Danışmanlığı

 

   CQS
 

1_İş_Tanımı_CQS

2_Harcama_Talimatı_Firma_Danışmanlık_Hizmet_Alımı_CQS

3_Komisyon_Görevlendirme_YazısI_CQS

4_Firma_Danışmanlığı_İlan_Metni_CQS

5_Başvuru_Teslim_Alma_Tutanağı

6_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Kriterlerİ_ve_Formu_CQS

7_İlgi_Bildirimi_Degerlendirme_Raporu_CQS

8_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Sonucu_CQS

9_Teklif_Vermeye_Davet_CQS

 

10_Teknik_Teklif_Değerlendirme_Esasları_CQS

11_Teknik_Teklif_Değerlendirme_Tablosu_CQS

12_Tekni_Teklif_Degerlendirme_Raporu_CQS

13_Sözleşme_Müzakerelerine_Davet_CQS

14_Müzakere_Katılım_Tutanağı_CQS

15_Sözleşme_CQS

16_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_CQS

17_Menfaat_Çatışması_Taahhütnamesi

18_İhale_Sonuç_Bildirimi_Publication_of_Contract_Award_DC_CQS_SSS

 

   

QCBS

   
 
1_İş_Tanımı_QCBS 2_Harcama_Talimatı_Firma Danışmanlık_Hizmet_Alımı_QCBS
3_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_QCBS 4_İlgi_Bildirimine_Davet_RfEoI_ENG
4_İlgi_Bildirimine_Davet_Türkçe 5_Başvuru_Teslim_Alma_Tutanağı
6_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Kriterleri_ve_Formu_QCBS 7_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Raporu_QCBS
8_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Sonuç_Bildirimi_QCBS 9_Teklif_İsteme_Dokümanı_WB_SRFP_Apr_2015
10_Teknik_Teklif_Değerlendirme_Esasları_QCBS 11_Menfaat_Çatışması_Taahhütnamesi
12_Teknik_Teklif_Degerlendirme_Kriterleri_Tespit_Tutanağı
13_Teklif_Teslim_Alma_Tutanağı 14_Teklif_Açılış_Tutanağı
15_Teknik_Teklif_İçerik_Kontrol_Tutanağı 16_Standart_Degerlendirme_Belgesi_Teknik
17_Mali_Teklif_Devir_Teslim_Tutanağı 18_Mali_Teklif_Açılış_Katılım_Tutanağı
19_Mali_Teklif_Açılış_Tutanağı 20_Standart_Degerlendirme_Belgesi_Teknik_Mali
21_1_Standart_Sözleşme_Formu_Götürü_Bedel 21_2_Standart_Sözleşme_Formu_Zaman_Esaslı
22_QCBS_QBS_FBS_LCS_ContractAwardTemplate  
 

 

6_Ulusal_Rekabete_Açık_İhale

 

  Mal ve Teknik Hizmet Alımı
 
1_Harcama_Talimatı_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı
3_1_İdari_Şartname_NCB_Mal_Alımı 3_2_İdari_Şartname_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı
4_İlan_Metni_NCB_Mal_Alımı 5_1_İhale_Şartname_Teslim_Formu_NCB_Mal_Alımı
5_2_İhale_Şartname_Teslim_Formu_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı 6_Teklif_Alındı_Belgesi_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
7_Toplam_Teklif_Alındı Tutanağı_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 8_Teklif_Açılış_Kontrol_Listesi_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
9_1_Ön_İnceleme_Kontrol_Listesi_NCB_Mal_Alımı 9_2_Ön_İnceleme_Kontrol_Listesi_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı
10_1_Teklif_Değerlendirme_Raporu_NCB_Mal_Alımı 10_2_Teklif_Değerlendirme_Raporu_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı
11_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 12_1_Sözleşme_NCB_Mal_Alımı
12_2_Sözleşme_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı 13_İhale_Sonuç_Bildirimi_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
Organizasyon Hizmet Alımı
1_Harcama_Talimatı_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
3_İlan_Metni_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 4_İdari_Şartname_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
5_İhale_Şartname_Teslim_Formu_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 6_Teklif_Alındı_Belgesi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
7_Toplam_Teklif_Alındı_Tutanağı_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 8_Teklif_Açılış_Kontrol_Listesi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
9_Ön_İnceleme_Kontrol_Listesi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 10_Teklif_Değerlendirme_Raporu_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
11_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 12_Sözleşme_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
13_İhale_Sonuç_Bildirimi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı  
7_Uluslararası_Rekabete_Açık_İhale
1_Harcama_Talimatı_ICB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı
3_İdari_Şartname_IS1STG_12_08_ENG 4_1_İlan_metni_SPN_Template_Türkçe
4_2_İlan_metni_SPN_Template_İngilizce 5_İhale_Şartname_Teslim_Formu_ICB
6_Teklif_Alındı_Belgesi_ICB 7_Toplam_Teklif_Alındı Tutanağı_ICB
8_Teklif_Açılış_Kontrol_Listesi_ICB 9_1_Teklif_Değerlendirme_Raporu_Örnek_NCB_Türkçe
9_2_Teklif_Degerlendirme_Raporu_ICB_Mal_ve_Yapım_İşleri_İngilizce 9_3_Teklif_Degerlendirme_Raporu_ICB_SI_Enformasyon_Teknolojileri_Alımı
11_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_ICB 12_Sözleşme_Taslağı_ENG
13_İhale_Sonuç_Bildirimi_Publication_of_Contract_Award_ICB  

*- Alışveriş Yönetimi

Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı

   
 
1_Harcama_Talimatı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı 8_İhale_Komisyon_Kararı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı 9_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
3_Küçük_İnşaat_İşleri_İdari_Şartnamesi_Shopping 10_Sözleşme_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
4_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı 11_İhale_Sonuç_Web_İlanı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
5_İHALE_ŞARTNAME_ve_TEKLİF_TUTANAKLARI 12_Muayene_Kabul_Tutanağı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
6_Zarf_Açma_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı  
7_Fiyat_Teklif_Listesi_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı

Mal ve Teknik Hizmet Alımı

   
 
1_Harcama_Talimatı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 6_1_Zarf_Açılış_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_Mal_Alımı
2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı 6_2_Zarf_Açılış_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı
3_1_İdari_Şartname_Shopping_Mal_Alımı 7_İhale_Komisyon_Kararı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
3_2_İdari_Sartname_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı 8_1_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Mal_Alımı
4_1_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Mal_Alımı 8_2_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı
4_2_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı 9_1_Sözleşme_Shopping_Mal_Alımı
5_İHALE_ŞARTNAME_ve_TEKLİF_TUTANAKLARI
9_2_Sözleşme_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı
10_İhale_Sonuç_Web_İlanı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
11_1_Muayene_ve_Kabul_Tutanağı_Shopping_Mal_Alımı
11_2_Muayene_ve_Kabul_Tutanağı_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı
 

Organizasyon Hizmet Alımı

   
 
1_Harcama_Talimatı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı 8_İhale_Komisyon_Kararı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
2_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı 9_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
3_İdari_Sartname_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı 10_Sözleşme_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
4_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı 11_İhale_Sonuç_Web_İlanı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
5_İHALE_ŞARTNAME_ve_TEKLİF_TUTANAKLARI 12_Muayene_Kabul_Tutanağı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
6_Zarf_Açma_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı  
7_Fiyat_Teklif_Listesi_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı