overlay

SDP (I. Faz) Tamamlandı

21 Nisan 2004 tarihinde imzalanan ikraz anlaşması ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi 28 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 30 Haziran 2009 tarihinde ilgili projenin kapanışı yapılmıştır.
 
Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin 1. Faz’ında yer alan Bileşenler ve bu Bileşenleri yürütmekle yükümlü birimler aşağıda yer almaktadır:
 
 
Bileşen A- Etkili Kılavuzluk için Sağlık Bakanlığının Yeniden Yapılandırılması
 
A.1. SB Strateji Planlama ve Politika Geliştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi (SGB)
 
A.2. Ulusal İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Kurulması (İEGM)
 
A.3. Özerk Sağlık Tesislerinin Performans Yönetimi Çerçevesi (PYKGDB)
 
A.4. Sağlık Reformu Uygulaması ve İzleme ve Değerlendirme Kapasitesinin Kurulması (İDK)
 
A.5. SB için Sağlık Bilgi Sistemi’nin Kurulması (BİDB)
 
 
Bileşen B – Sağlık Sigorta Fonu ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi
 
B1 –Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Geliştirilmesi (SGK)
 
B2 – Sosyal Güvenlik Bilgi Sisteminin Kurulması (SGK)
 
 
Bileşen C- Sağlık Hizmetleri Sunumunun Reorganizasyonu
 
C.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri için Aile Hekimliğinin Uygulamaya Konulması (TSHGM)
 
C.2. Devlet Hastanelerinde Özerkliğe Giriş (THGM)
 
C.3. Halkı Bilinçlendirme ve İletişim (BM)
 
C.4 Toplum Sağlığı Programlarının Güçlendirilmesi (RSHMB-HMM)
 
 
Bileşen D- Halk Sağlığı Fonksiyonlarının ve İnsan Kaynakları Kapasitesinin Güçlendirilmesi
 
D.1. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının Güçlendirilmesi (RSHMB)
 
D.2. Halk Sağlığı Okulu’nun Güçlendirilmesi (RSHMB-HMM)
 
Bileşen E- Proje Yönetimi (PYDB)
 
Bileşen F- Sağlık Eğitim Merkezlerinin Tamamlanması (PYDB)