overlay

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

PYDB’nin Bakanlık ve Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi içindeki görevleri:
 
1. Projenin yürütülmesi kapsamında ulusal ve uluslararası taraflar ve Bakanlığımızın uygulayıcı birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 
2. Projenin yürütülmesi sürecinde Bakanlığımızın uygulayıcı birimlerine teknik destek vermek,
 
3. Projenin zamanında ve ayrılan bütçe ile bitirilmesini sağlamak,
 
4. Proje sürecini düzenli olarak izlemek ve ölçmek,
 
5. Proje uygulama birimleri arasındaki ilişkileri yönetmek ve düzenlemek,
 
6. Projenin başarıyla tamamlanmasını engelleyebilecek sorunları erken fark etmek ve bu sorunları önleyici tedbirler almak,
 
7. Birim faaliyetlerinin proje amaçlarına uygunluğunu denetlemek.