overlay

Mevzuat

Sağlık Hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için mevzuat çalışmalarına devam edilmektedir.

 
Kanunlar
 
İKRAZ TADİLATI
İKRAZ ANLAŞMASI-RESMİ GAZETE
 
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 
 
 
Genelgeler
 
2013/3 Sayılı Genelge (Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarının işleyişi)