overlay

2 adet Teknik Dil Tercümanı (Uzman) alınacaktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

ProjeYönetim Destek Birimi

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK DİL TERCÜMANI (UZMAN) İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No:7717-TU

Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi 

Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015

BaşvuruKodu: SSYYDP/PYDB/2014/CS/A.7.1.1/IC/12-13“Teknik Dil Tercümanı (Uzman)”

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 08.09.2014

Son Başvuru Tarih ve Saati: 22.09.2014-18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesikapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.

Bu İkraz kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi’nde istihdam edilmek üzere 2 adet Teknik Dil Tercümanı (Uzman) alınacaktır.

Beklenen Hizmetler:

İstihdam edilecek Teknik Dil Tercümanından (Uzman) aşağıdaki hizmetler beklenmektedir:

Ø  Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla yapılacak yazışmaların İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye tercüme edilmesi,

Ø  Projeyle ilgili konularda Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla iletişimin sağlanması,

Ø  Toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde Proje Yöneticisi başta olmak üzere Proje ile ilgili danışman veya kurum personeline simültane ve ardıl tercümanlık yapılması,

Ø  Proje çalışmalarında kullanılması planlanan dokümanların çevirisinin yapılması,

Ø  Uluslararası yayınlanmış ve proje çalışmalarında kullanılacak dokümanların çevirisi,

Ø  PYDB’ ne Sağlık Bakanlığı’nın diğer birimlerinden iletilen her tür dokümanın çevirisinin yapılması

Ø  Tüm dokümanların arşivlenmesi.

Aranılan Nitelikler:

Danışman şu niteliklere sahip olacaktır;

Ø  Mükemmel derecede yazılı ve sözlü İngilizce,

Ø  Mükemmel derecede İngilizce ve Türkçe gramer bilgisi,

Ø  Sağlık, tıp veya ekonomi vb. alanlarda metinlerin tercümesi konusunda deneyim sahibi,

Ø  Yazılı ve sözlü (ardıl ve simültane) çeviri alanında enaz 3 yıllık deneyim,

Ø  Yabancı Dil sınavlarından şu puanlardan birini almış olmak: YDS – 90, TOEFL IBT – 108, TOEFL CBT – 263, TOEFL PBT – 623, IELTS – 8,

Ø  Üniversitelerin Amerikan/İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak,

Ø  Benzeri iş veya pozisyonlarda çalışmış olmak,

Ø  Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engeli olmamak.

Proje Yönetim Destek Birimi uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Kodunu: SSYYDP/PYDB/2014/CS/A.7.1.1/IC/12-13 “Teknik Dil Tercümanı (Uzman)” içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 22.09.2014 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi : trhealth@saglik.gov.tr