overlay

Teknik Dil Tercümanı ve Proje Danışmanı Alımı

 17 May 2016

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

             

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı:Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası:

Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2016/CS/P.3/IC/1Teknik Dil Tercümanı
 PYDB/2016/CS/P.1/IC/1Proje Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 17.05.2016

Teknik Dil Tercümanı için son başvuru tarih ve saati: 07.06.2016 tarihinde saat 18.00

Proje Danışmanı için son başvuru tarih ve saati: 31.05.2016 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Birimi’nde istihdam edilmek üzere muhtelif disiplinlerde bireysel danışmanlık hizmeti sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. Danışmanlar Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Haziran 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Başvuruların, son teslim tarihi ve saatine kadar aşağıda yer alan adrese elden yada kargo yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Elden yada kargo yoluyla yapılan başvuruların, ilan ekinde bulunan CV formatına ve başvuru dilekçesi örneğine uygun olarak, eksiksiz hazırlanması gerekmektedir. 

Dünya Bankası Satınalma Klavuzu Uygunluk başlığı altında 1.13(d) bendi gereğince; Aynı kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar başvurularından en az 6 ay önce memuriyetlerinin sonlanmış olması şartıyla başvuruda bulunabilirler.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda  belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan değerlendirmeye kalan adaylara kesinleşen ihale kararı e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Başvuru Adresi:         Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kampüsü

Sağlık Mah. A. Adnan Saygun 2 Cad. K Blok No:55

Proje Satınalma Birimi

06430 Sıhhıye/Çankaya/ Ankara


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2016/CS/P.3/IC/1Teknik Dil Tercümanı

Beklenen Hizmetler:

 1. Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla yapılacak yazışmaların İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye tercüme edilmesi,
 2. Projeyle ilgili konularda Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla iletişimin sağlanması
 3. Tercihen, toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde Proje Yöneticisi başta olmak üzere Proje ile ilgili danışman veya kurum personeline simültane ve ardıl tercümanlık yapılması,
 4. Proje çalışmalarında kullanılması planlanan dokümanların çevirisinin yapılması,
 5. Uluslararası yayınlanmış ve proje çalışmalarında kullanılacak dokümanların çevirisinin yapılması,
 6. PYDB’ye Sağlık Bakanlığı’nın diğer birimlerinden iletilen her tür dokümanın çevirisinin yapılması,
 7. Tüm dokümanların arşivlenmesi,

Aranılan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin Amerikan Kültürü/İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak,
 2. Aşağıdaki yabancı dil sınavlarından son 3 yıl içinde asgari şu puanlardan birini almış olmak ve bunu belgelendirmek,

YDS – 90, TOEFL IBT – 108, TOEFL CBT – 263, TOEFL PBT – 627, IELTS – 7.

 1. Sağlık, ekonomi vb. alanlardaki metinlerin tercümesi konusunda en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak,
 2. Ardıl çeviri alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,
 3. Tercihen ikinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek,
 4. Tercihen uluslararası kurumlar (AB, Dünya Bankası vb.) tarafından finanse edilen projelerde en az 2 yıl  çalışmış olmak,
 5. Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engeli olmamak.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2016/CS/P.1/IC/1Proje Danışmanı

 

Beklenen Hizmetler:

 1. Programın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmaların belirlenmesi,
 2. Projenin, proje yönetim metodolojisine uygun olarak yönetilmesine katkı sağlaması,
 3. Proje-Program-Portföy yönetim iş programlarının oluşturulmasına destek olunması,
 4. Birimlerin yazılım projelerinde onlara planlama aşamasında destek olunması,
 5. Birim bünyesinde kullanılacak olan Proje takip sistemi geliştirilme sürecine ve kullanımında personele destek olunması,
 6. Ekip çalışanlarına etkin proje yönetimi konusunda destek olunması,
 7. Periyodik değerlendirme raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 8. Bileşen performans metriklerinin ve sonuç göstergelerinin gözden geçirilmesi,
 9. Proje bileşen, alt bileşen ve iş paketi düzeyinde tüm proje detaylarının takip edilmesi,
 10. Proje faaliyetlerinin gerçekleşme bilgilerinin raporlanması,
 11. Uygulayıcı birimlerin Bileşen iş tanımları, iş programları ve bütçelerinin değerlendirilmesi, boşluk çözümlemeleri yapılarak düzeltici ve/veya koruyucu önlemlerin alınması,
 12. Uygulayıcı birimlere gönderilecek yazıların hazırlanması ve takip edilmesi,
 13. Proje Yönetimi Destek Birimi ile ilgili birimler arasında iç yazışmaları yürütmek ve dağıtımını takip etmek,
 14. Kurum üst yönetimine proje hakkında düzenli bilgilendirme yapılması,
 15. Birimlerle yapılacak toplantıların organize edilmesi ve toplantılara katılım sağlanması,
 16. Programın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmaların belirlenmesi, Sağlık Bakanlığı ile Dünya Bankasına, Stratejik Plan ile ilgili destek verilmesi,

Aranılan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin Eğitim, Sosyal, Fen Bilimleri ve İdari Bilimleri (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ) ve  Mühendislik alanında lisans mezunu  olmak,
 2. Office programlarını (MS Project, Excel, Word, Powerpoint, Outlook) iyi derecede kullanabiliyor olmak,
 3. Proje planlama, yürütme ve yönetme konularında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 4. ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde en az 70 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak tercih sebebidir,
 5. Proje Yönetimi konusunda geçerli bir sertifikaya sahip olmak tercih sebebidir,
 6. Yazılım projelerinde benzer pozisyon ve süreçlerde en az 2 yıl çalışmış olmak tercih sebebidir,

 

Ek Dosyalar:

BireyselDanisman_CV_Formati

Basvuru formu

Bireysel Danışmanların Seçimi - Örnek Özgeçmiş Formatı (CV)