overlay

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi ihale sonucu

 25 May 2016

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 
İkraz No: 8531-TR - Proje No: P152799

İhale Sonuç Bildirimi