overlay

Proje Asistanı Alımı ilanı

 23 Haziran 2016

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

             

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı:Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası:

Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2016/CS/P.1/IC/2Proje Asistanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 23.06.2016

Son Başvuru Tarih ve Saati: 22.07.2016 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Birimi’nde istihdam edilmek üzere Proje Asistanı Bireysel Danışmanlık Hizmeti sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. Danışman Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Temmuz 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Başvuruların, son teslim tarihi ve saatine kadar aşağıda yer alan adrese elden yada kargo yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Elden yada kargo yoluyla yapılan başvuruların, ilan ekinde bulunan CV formatına ve başvuru dilekçesi örneğine uygun olarak, eksiksiz hazırlanması gerekmektedir. Dünya Bankası Danışmanlık Klavuzu Uygunluk başlığı altında 1.13(d) bendindi gereğince; Aynı kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar başvurularından en az 6 ay önce memuriyetlerinin sonlanmış olması şartıyla başvuruda bulunabilirler.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda  belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan değerlendirmeye kalan adaylara kesinleşen ihale kararı e-posta yoluyla bildirilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan değerlendirmeye kalan adaylara kesinleşen ihale kararı e-posta yoluyla bildirilecektir.

Başvuru Adresi:         Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kampüsü

Sağlık Mah. A. Adnan Saygun 2 Cad. K Blok No:55

Proje Satınalma Birimi

06430 Sıhhıye/Çankaya/ Ankara


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
1.PYDB/2016/CS/P.1/IC/2Proje Asistanı

 

Beklenen Hizmetler:

 1. Proje Destek Birimi ile ilgili birimler arasında iç yazışmaları yürütmek ve dağıtımını takip etmek,
 2. Yanıt bekleyen iç veya dış yazılara ilişkin birimlere gerekli hatırlatmaları yapmak, (özellikle acil yazıların ve/veya günlü yazıların) , Yazı ve dosyalama işlemlerini takip etmek,
 3. Gelen giden evrak takibini düzenli olarak yapmak ve kayıt defterine/evrak sistemine evrakları ayrıntılı olarak işlemek
 4. Proje Direktöründen diğer ilgili birimlere bilgi akışını yapmak ve takibini sağlamak, ayrıca Proje Direktörüne gelen yazıları Proje Direktörüne aktarmak ve takip etmek, giden yazıların da ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak ve ilgili birimlere gerektiğinde haber vermek
 5. Toplantıların düzenlenmesinde birimlere yardımcı olmak ve söz konusu toplantı ile ilgili olarak ilgili birimler arasında bilgi akışını sağlamak,
 6. İş akışı için veya toplantılar öncesinde/sırasında gerekli dokümanların ve metinlerin çoğaltılması, düzenlenmesi ve dağıtılması
 7. Birimlerle yapılacak toplantıların organize edilmesi ve toplantılara katılım sağlanması,

Aranılan Nitelikler:

 1. 4 yıllık üniversite mezunu  olmak,
 2. Office programlarını (MS Project, Excel, Word, Powerpoint, Outlook) kullanabiliyor olmak,
 3. Kurumsal projelerde daha önce en az 1 yıl çalışmış olmak  tercih sebebidir,
 4. Proje koordinasyon ve iletişim süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıllık deneyime sahip olmak.
 5. İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmek.  Son 3 (üç)  yıl içinde yabancı dil sınavlarından şu puanlardan birini almış olmak: KPDS/ÜDS: 70; TOEFL PBT 561-561, TOEFL CBT: 221-222; TOEFL IBT: 84; IELTS: 5, TOEIC: 750-754 veya İngilizce eğitim veren bir üniversiten mezun olmak veya İngilizce düzeyini kanıtlayabilecek benzeri bir belgeye   sahip olmak.


  http://pydb.saglik.gov.tr/images/1BireyselDanisman.doc
  http://pydb.saglik.gov.tr/images/1BasvuruFormu.doc