overlay

Saha Koordinatörlüğü Uygulaması Hakkında Genelge

 03 Aralık 2016

 


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Proje Yönetim Destek Birimi

Sayı:35227620

Konu: Saha Koordinatörlüğü Uygulaması

GENELGE

2016/21

            Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) kapsamında 2005 yılında gerçekleştirilen sağlık tesislerinin tek çatı altında toplanması sürecinde Bakanlığımızın ilk defa düzenlediği saha koordinatörlüğü uygulaması bakanlık merkezi ile taşra teşkilatı arasında eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanmasında önemli fayda sağlamıştır. Bu uygulama sayesinde SDP bileşenlerinin tüm ülke çapında etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi imkanlı hale gelmiştir.

            Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazında, Bakanlığımız sağlık hizmet sunumunda verimlilik, erişilebilirlik, kalite ve yüksek düzeyde vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla ve sahadan yönetmenin önemine binaen Saha Koordinatörlüğü Uygulamasını yeniden başlatmıştır. Baş Saha Koordinatörü yönetiminde ve Merkez Saha Koordinatörünün rehberliğinde otuz adet Sağlık Hizmet Bölgesinin her birinden bir Saha Koordinatörü sorumlu olacaktır. Saha Koordinatörlerinin iş tanımı ve kapsamı aşağıda belirtilmiştir:     

 1. Birinci basamak sağlık tesislerinin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Bakanlık Üst Yönetimine ve Baş Saha Koordinatörüne raporlamak,
 2. Kamu hastanelerinin etkin, verimli, erişilebilir ve nitelikli  hizmet sunabilmesini temin etmek için sahada gözlem yapmak, gerekli olan verileri toplamak, değerlendirmek ve analizlerini yaparak hastane yönetimlerine danışmanlık ve rehberlik yapmak,
 3. Kamu ve özel tüm sağlık tesislerinde yürütülmekte olan faaliyetleri izleyip değerlendirerek raporlamak ve varsa iyi uygulama örneklerini tespit ederek diğer kurum ve kuruluşlara aktarmak, Bakanlık Merkezini haberdar etmek,
 4. Acil sağlık hizmetlerinin tüm paydaşlarla bütüncül olarak sunulmasına destek vermek,
 5. Bakanlık Birimlerinin görev alanlarına müştereken giren konularda, birbirleriyle ve taşra sağlık yönetimleriyle koordinasyon ve işbirliği içerisinde olmalarına katkıda bulunmak,
 6. SSGD Projesi kapsamındaki toplantı ve çalışmalara katılmak, ilgili paydaşların ve tarafların görüşlerini derleyerek Bakanlık Üst Yönetimine ve Baş Saha Koordinatörüne raporlamak,
 7. Bakanlık Üst Yönetimi tarafından talep edildiği takdirde İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme çalışmalarına, toplantılarına ve bu çalışmaların ön hazırlık safhasındaki saha faaliyetlerine katılmak, yapılan izleme-değerlendirme sonuçlarını raporlamak ve mezkur raporu çözüm önerileriyle birlikte takvimli eylem planına dönüştürmek,
 8. SSGDP'nin gidişatı, karşılaşılan problemler ve yapılması gereken müdahaleler hakkında Baş Saha ve Merkez Saha Koordinatörlerine düzenli raporlama yapmak,
 9. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları tarafından yürütülecek olan çeşitli programları, çalışma ve kampanyaları desteklemek ve bunlarla ilgili sahadaki gidişatı izlemek, değerlendirmek ve sonuçları Bakanlık Üst Yönetimi ve Baş Saha Koordinatörüne aktarmak,
 10. Şehir hastaneleri başta olmak üzere devam etmekte olan sağlık yapılarının izleme-değerlendirmelerini yapmak, revizyon ihtiyaçlarını paydaşlara iletmek ve yatırım süreçlerinin hızlanmasında rol almak,
 11. Sınır ötesi sağlık hizmetlerine ve Sağlıkta Dönüşüm Programlarının dış dünyadaki tanıtımına katıkı sağlamaktır.

            İllerdeki çalışmalarında Saha koordinatörlerine düzenli ve güvenilir veri akışını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürü; sağlık bilgi sistemlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısını ‘‘İl Veri Temsilcisi’’ olarak görevlendirecektir. Halk Sağlığı Müdürü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ise, İl Veri Temsilcisine karşı sorumlu olacak ve kurumları hakkında veri aktarabilecek, uygun nitelikte ‘‘Kurum Veri Temsilcisi’’ belirleyecektir.

            Saha koordinatörlerinin görevlerini yerine getirmelerini teminen, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatlarınca  uygun çalışma ortamının sağlanması, ihtiyaç duyulduğunda destek personeli verilmesi ve araç görevlendirilmesi gibi konularda gerekli kolaylık ve yardımın sağlanması hususunda,

            Bilgilerini ve bu çerçevede gereğini önemle rica ederim

                                                                                                          Prof. Dr. Recep Akdağ

                                                                                           Bakan

 

 

EK: Saha Koordinatörleri, Sorumluluk Bölgeleri ve İlleri

DAĞITIM

Gereği:                                                                                                                     Bilgi:  

-    81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)                                                                        - A1 Planı

-    Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

-    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 

 

 

NoAdı SoyadıBölgeİller
1Mahmut AvcıERZURUMErzurum, Erzincan, Bayburt, Artvin
2Bilge Kağan KayaVANVan, Muş, Bitlis, Hakkari
3Şafak SünbülTRABZONTrabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane
4Mehmet AkhanELAZIĞ-MALATYAElazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli
5Ahmet SağlıkDİYARBAKIRDiyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt
6Talat KüçükŞANLIURFAŞanlıurfa, Mardin
7Beytullah ŞahinSAMSUNSamsun, Ordu, Sinop
8Fatih ReyhanlıoğluSİVAS-TOKATSivas, Tokat, Amasya
9Hüseyin ŞenGAZİANTEPGaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis
10Mustafa Erkan ÇiçekANKARA-ETLİKAnkara, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı
11Durdu Mehmet KöşANKARA-BİLKENTAnkara, Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Karabük, Bartın
12Yunus KaradağKAYSERİKayseri, Niğde, Nevşehir
13Cem UraldıADANAAdana, Osmaniye
14Fatih DemirbaşKONYAKonya, Aksaray, Karaman
15Kadir Çağlar ÇatakMERSİNMersin,Hatay
16Ünal Küçükyılmaz KOCAELİKocaeli, Sakarya, Düzce
17Erkan GaygısızESKİŞEHİREskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik
18Hüseyin Özbay ANTALYAAntalya, Isparta, Burdur
19Ahmet İrfan TuranBURSABursa, Balıkesir, Yalova
20Vakkas ÖzmercanİZMİR-KUZEYİzmir, Manisa, Uşak, Muğla
21Yasin AkarİZMİR-GÜNEYİzmir
22Kasım ÇetinAYDIN-DENİZLİAydın, Denizli
23Bahattin İlterTRAKYATekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale
24Hamit ŞahinİSTANBUL 
ANADOLU-G
ÜNEY
İstanbul
25Ahmet AkyolİSTANBUL
ANADOLU-KUZEY
İstanbul
26Yusuf ÖzkırışİSTANBUL 
BAKIRKÖY
İstanbul
27Abdulaziz CanİSTANBUL 
BEYOĞLU
İstanbul
28Osman Ayyıldız İSTANBUL 
FATİH
İstanbul
29Necdet Filiz

İSTANBUL 
ÇEKMECE
İstanbul
30Murat KüçükoğluKARSKars, Iğdır, Ardahan, Ağrı
Merkez Saha Koor.Tufan NayirANKARA 
Baş Saha Koor.Hakkı YeşilyurtTÜMÜ 

-