overlay

Satın Alma Koordinatörlüğü Dökümanları (eski dökümanlar)

Satın Alma Koordinatörlüğü Dökümanları 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle Güncellenmiştir.

Güncel dökümanlara ulaşmak için tıklayın

 

Eski dökümanlar:

 

1 - KILAVUZLAR
 Consultant_GLs_English_Final_Jan2011_Revised_July1_2014
 Danışmanlık_Kılavızu_Ocak_2011_Revize_Temmuz_2014
 Procurement_GLs_English_Final_Jan2011_Revised_July1_2014
 Satınalma_Kılavızu_Ocak_2011_Revize_Temmuz_2014
  
2_Genel_Satınalma _Yönergesi
  

Genel_Satınalma_Yönergesi_Aralık_2015 

3_Danışmanlık_El_Kitabı
 
2006_Consultant_Manual_ENG 2006_Danışmalık_El_Kitabı_TUR
Kılavuzun_Degerlendirmeyle_İlgili_12_17_Kısımları  
  

4_Bireysel_Danışmanlık

  
 

1_İş_Tanımı6_1_İhale_Komisyon_Kararı
2_1_Harcama_Talimatı_Bireysel_Danışman_Alımı6_2_İhale_Komisyon_Kararı_Tek_Kaynak_Seçim
2_2_Harcama_Talimatı_Bireysel_Danışman_Alımı_Tek_Kaynak_Seçim7_Sözleşme_Müzakerelerine_Davet
3_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı8_Müsteşarlık_Makam_Oluru
4_1_İlan_Metni_Bireysel_Danışman_Alımı9_Sözleşme_İmzalamaya_Davet
4_2_Bireysel_Danışman_Davet Mektubu10_1_Sözleşme_Tam_Zamanlı
4_3_Bireysel Danışmanlık Başvuru Formu10_2_Sözleşme_Yarı_Zamanlı
4_4_Ek_Bireysel Danışman_CV_Formatı10_3_Sözleşme_Rapor_Bazlı_Götürü_Bedel
5_Var_Yok_ ve_Değerlendirme_Tablosu10_4_Sözleşme_Kısmi_Zamanlı
Örnek_İlan_Metni_Bireysel_Danışman_Alımı11_Danışmanlık_Hizmet_İşleri_Kabul_Tutanağı

 
  

5_Firma_Danışmanlığı

 

  CQS
 

1_İş_Tanımı_CQS

2_Harcama_Talimatı_Firma_Danışmanlık_Hizmet_Alımı_CQS

3_Komisyon_Görevlendirme_YazısI_CQS

4_Firma_Danışmanlığı_İlan_Metni_CQS

5_Başvuru_Teslim_Alma_Tutanağı

6_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Kriterlerİ_ve_Formu_CQS

7_İlgi_Bildirimi_Degerlendirme_Raporu_CQS

8_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Sonucu_CQS

9_Teklif_Vermeye_Davet_CQS

 

10_Teknik_Teklif_Değerlendirme_Esasları_CQS

11_Teknik_Teklif_Değerlendirme_Tablosu_CQS

12_Tekni_Teklif_Degerlendirme_Raporu_CQS

13_Sözleşme_Müzakerelerine_Davet_CQS

14_Müzakere_Katılım_Tutanağı_CQS

15_Sözleşme_CQS

16_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_CQS

17_Menfaat_Çatışması_Taahhütnamesi

18_İhale_Sonuç_Bildirimi_Publication_of_Contract_Award_DC_CQS_SSS

 

  

QCBS

  
 

 

1_İş_Tanımı_QCBS13_Teklif_Teslim_Alma_Tutanağı
2_Harcama_Talimatı_Firma Danışmanlık_Hizmet_Alımı_QCBS14_Teklif_Açılış_Tutanağı
3_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_QCBS15_Teknik_Teklif_İçerik_Kontrol_Tutanağı
4_1_İlgi_Bildirimine_Davet_RfEoI_ENG16_Standart_Degerlendirme_Belgesi_Teknik
4_2_İlgi_Bildirimine_Davet_Türkçe17_Mali_Teklif_Devir_Teslim_Tutanağı
5_Başvuru_Teslim_Alma_Tutanağı18_Mali_Teklif_Açılış_Katılım_Tutanağı
6_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Kriterleri_ve_Formu_QCBS19_Mali_Teklif_Açılış_Tutanağı
7_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Raporu_QCBS20_Standart_Degerlendirme_Belgesi_Teknik_Mali
8_İlgi_Bildirimi_Değerlendirme_Sonuç_Bildirimi_QCBS21_1_Standart_Sözleşme_Formu_Götürü_Bedel
9_Teklif_İsteme_Dokümanı_WB_SRFP_Apr_201521_2_Standart_Sözleşme_Formu_Zaman_Esaslı
10_Teknik_Teklif_Değerlendirme_Esasları_QCBS22_QCBS_QBS_FBS_LCS_ContractAwardTemplate
11_Menfaat_Çatışması_Taahhütnamesi 
12_Teknik_Teklif_Degerlendirme_Kriterleri_Tespit_Tutanağı 

6_Ulusal_Rekabete_Açık_İhale

 Organizasyon Hizmet Alımı

1_İdari_Şartname_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı8_Teklif_Açılış_Kontrol_Listesi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
2_İlan_Metni_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı9_Ön_İnceleme_Kontrol_Listesi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
3_Harcama_Talimatı_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı10_Teklif_Değerlendirme_Raporu_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
4_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı11_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
5_İhale_Şartname_Teslim_Formu_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı12_Sözleşme_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
6_Teklif_Alındı_Belgesi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı13_İhale_Sonuç_Bildirimi_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı
7_Toplam_Teklif_Alındı_Tutanağı_NCB_Organizasyon_Hizmet_Alımı 
 Mal ve Teknik Hizmet Alımı
 
1_1_İdari_Şartname_NCB_Mal_Alımı8_Teklif_Açılış_Kontrol_Listesi_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
1_2_İdari_Şartname_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı9_1_Ön_İnceleme_Kontrol_Listesi_NCB_Mal_Alımı
2_Harcama_Talimatı_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı9_2_Ön_İnceleme_Kontrol_Listesi_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı
3_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı10_1_Teklif_Değerlendirme_Raporu_NCB_Mal_Alımı
4_İlan_Metni_NCB_Mal_Alımı10_2_Teklif_Değerlendirme_Raporu_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı
5_1_İhale_Şartname_Teslim_Formu_NCB_Mal_Alımı11_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
5_2_İhale_Şartname_Teslim_Formu_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı12_1_Sözleşme_NCB_Mal_Alımı
6_Teklif_Alındı_Belgesi_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı12_2_Sözleşme_NCB_Teknik_Hizmet_Alımı
7_Toplam_Teklif_Alındı Tutanağı_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı13_İhale_Sonuç_Bildirimi_NCB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı

 
 
7_Uluslararası_Rekabete_Açık_İhale
1_İdari_Şartname_IS1STG_12_08_ENG7_Toplam_Teklif_Alındı Tutanağı_ICB
2_1_İlan_metni_SPN_Template_Türkçe8_Teklif_Açılış_Kontrol_Listesi_ICB
2_2_İlan_metni_SPN_Template_İngilizce9_1_Teklif_Değerlendirme_Raporu_Örnek_NCB_Türkçe
3_Harcama_Talimatı_ICB_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı9_2_Teklif_Degerlendirme_Raporu_ICB_Mal_ve_Yapım_İşleri_İngilizce
4_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı9_3_Teklif_Degerlendirme_Raporu_ICB_SI_Enformasyon_Teknolojileri_Alımı
5_İhale_Şartname_Teslim_Formu_ICB10_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_ICB
6_Teklif_Alındı_Belgesi_ICB11_Sözleşme_Taslağı_ENG
 12_İhale_Sonuç_Bildirimi_Publication_of_Contract_Award_ICB

*- Alışveriş Yönetimi

Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı

  
 
1_Küçük_İnşaat_İşleri_İdari_Şartnamesi_Shopping7_Fiyat_Teklif_Listesi_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
2_Harcama_Talimatı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı8_İhale_Komisyon_Kararı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
3_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı9_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
4_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı10_Sözleşme_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
5_İHALE_ŞARTNAME_ve_TEKLİF_TUTANAKLARI11_İhale_Sonuç_Web_İlanı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı
6_Zarf_Açma_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı12_Muayene_Kabul_Tutanağı_Shopping_Küçük_İnşaat_İşleri_Alımı

Mal ve Teknik Hizmet Alımı

  
1_1_İdari_Şartname_Shopping_Mal_Alımı7_İhale_Komisyon_Kararı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
1_2_İdari_Sartname_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı8_1_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Mal_Alımı
2_Harcama_Talimatı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı8_2_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı
3_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı9_1_Sözleşme_Shopping_Mal_Alımı
4_1_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Mal_Alımı9_2_Sözleşme_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı
4_2_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı10_İhale_Sonuç_Web_İlanı_Shopping_Mal_ve_Teknik_Hizmet_Alımı
5_İHALE_ŞARTNAME_ve_TEKLİF_TUTANAKLARI11_1_Muayene_ve_Kabul_Tutanağı_Shopping_Mal_Alımı
6_Fiyat_Teklif_Listesi 11_2_Muayene_ve_Kabul_Tutanağı_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı
6_1_Zarf_Açılış_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_Mal_Alımı 
6_2_Zarf_Açılış_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_Teknik_Hizmet_Alımı 
  

Organizasyon Hizmet Alımı

 
1_İdari_Sartname_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı7_Fiyat_Teklif_Listesi_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
2_Harcama_Talimatı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı8_İhale_Komisyon_Kararı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
3_Komisyon_Görevlendirme_Yazısı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı9_Sözleşme_İmzalamaya_Davet_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
4_Teklif_Vermeye_Davet_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı10_Sözleşme_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
5_İHALE_ŞARTNAME_ve_TEKLİF_TUTANAKLARI11_İhale_Sonuç_Web_İlanı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı
6_Zarf_Açma_ve_Belge_Kontrol_Tutanağı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı12_Muayene_Kabul_Tutanağı_Shopping_Organizasyon_Hizmet_Alımı