overlay

Ankara Aşı Araştırma ve Üretim Merkezi GMP Denetimleri ve Sertifikasyonu için Danışmanlık Hizmeti Alımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

        PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

 

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ

Ankara Aşı Araştırma ve Üretim Merkezi GMP Denetimleri ve Sertifikasyonu için Danışmanlık Hizmeti Alımı

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 30/09/2015 – 31/12/2023

Başvuru Numarası: PYDB/2021/CS/P.4/CQS/2

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 17.6.2021

Son Başvuru Tarih ve Saati: 01.07.2021 tarihinde saat 18.00

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için 134.3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. Finansmanın bir kısmı bu proje kapsamında, “Ankara Aşı Araştırma ve Üretim Merkezi GMP Denetimleri ve Sertifikasyonu için Danışmanlık Hizmeti Alımı” ödemelerinde kullanılacaktır. İşin süresi yaklaşık 24 aydır.

 

Yeni kurulacak olan Ankara Aşı Araştırma ve Üretim Merkezi, Sağlık Bakanlığı TİTCK GMP denetiminden geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle GMP’ye uygun olacak şekilde kullanıcı istekleri dökümanı hazırlanacak (URS), buna göre yerleşim yeri planlanması yapılacak ve projelendirilecektir.

 

Ankara Aşı Araştırma ve Üretim Merkezi tesisinin GMP kurallarına ve gerekliliklerine uygun kurulması, TİTCK tarafından denetlenip sertifikalanması ve tüm GMP gerekliliklerinin yerine getirilmesi ile üretime başlayacak hale gelmesini sağlayacak danışmanlık ve eğitim hizmetinin danışman firmadan alınması amaçlanmaktadır.

 

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun firmaları söz konusu hizmetleri sağlamaya yönelik ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgili firmalar hizmetleri yerine getirme niteliklerini  taşıdıklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar. Bu bilgi ve belgeler (i) broşür gibi görsel unsurlar içeren, (ii) firmanın faaliyet alanınıdaki genel deneyimine odaklanan, (iii) son 5 yılda görevle ilgili tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan, (iv) kilit personelin genel/görevle ilgili tecrübe ve nitelikleri ve bu personelin başvuran firma için kesintisiz olarak çalıştıkları  yıl sayısını içeren bir portföy içinde sunulmalıdır.

 

İlgilenen Danışmanlık Firmalarının, Ekim 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısıDünya Bankası Borçluları Tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı” başlıklı Kılavuzun   (“Danışmanlık Kılavuzu”), Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 1.9 numaralı paragrafına dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Danışmanlık Firmaları niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya taşeronluk şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması hainde, Ortak Girişimin bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda sözleşmeyi birlikte imzalayacaklar ve İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlık Firmaları başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa liste için dikkate alınmayacaktır.     

 

Danışmanlık Firmasının seçimi, Danışmanlık Kılavuzunda belirtilen “Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.

 

İlgilenen firmalar pydb.saglik.gov.tr adresinden konuya ilişkin iş tanımına erişebilir veya yerel saatle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir.

Yukarıda belirtilen hizmet alımına ilişkin ilgi bildiriminde bulunmak isteyen firmalar, hizmetleri yerine getirme niteliklerini taşıdıklarını gösteren bilgi ve belgeleri; iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi vs.), adresi, ve Başvuru Numarasını                                            ( PYDB/2021/CS/P.4/CQS/2) içeren bir başvuru mektubuyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 

İlgi bildirimlerinin, 01.07.2021 tarihi saat 18.00’e kadar yazılı olarak, aşağıdaki adrese elden veya  postayla veya elektronik postayla  ulaştırması gerekmektedir:

 

 

Ekler: İlan İş Tanımı

 

T.C. Sağlık Bakanlığı

 Proje Yönetim Destek Birimi

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001 Cd. No.9 Kat 2.

Telefon: 0312 471 85 00

E-mail: trhealth@saglik.gov.tr