overlay

ÇSED SORU VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE CEVAPLAR (NO: 2)

Bu "Soru ve Açıklama Taleplerine Cevaplar" kapsamında yer alan hükümler muhtemel teklif sahipleri tarafından yazılı olarak gönderilen soru ve açıklama taleplerine cevaben, anlaşılmayan hususlara gerekli şekilde açıklık getirmek adına yayınlanmaktadır.
 
 
SORU VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE CEVAPLAR (NO: 2)