overlay

Teknik Dil Tercümanı Alımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

             

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK DİL TERCÜMANI

İSTİHDAMI DUYURUSU

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
3.12.2021 UZATMA

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

Başvuru Numarası: PYDB/2021/CS/P.3/IC/8 - Teknik Dil Tercümanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.11.2021

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 02.12.2021 tarihinde saat 18.00

Uzatılmış Son Başvuru Tarihi ve Saati:
09.12.2021 tarihinde saat 18.00

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

 

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere bir Teknik Dil Tercümanı alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Aralık 2021 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 

Beklenen Hizmetler:

1.             Dünya Bankası başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlarla yapılacak yazışmaların İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye tercüme edilmesi,

2.             Projeyle ilgili konularda, Dünya Bankası başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlarla iletişimin sağlanması,

3.             Toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde, Proje Yöneticisi başta olmak üzere, Proje ile ilgili danışman veya kurum personeline ardıl tercümanlık yapılması,

4.             Proje çalışmalarında kullanılması planlanan dokümanların çevirisinin yapılması,

5.             Uluslararası yayınlanmış ve proje çalışmalarında kullanılacak dokümanların çevirisinin yapılması,

6.             PYDB’ye Sağlık Bakanlığının diğer birimlerinden iletilen her tür dokümanın çevirisinin yapılması,

7.             Çevirisi yapılan tüm dokümanların arşivlenmesi.

 

Aranan Nitelikler:

1.             Üniversitelerin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden birinden mezun olmak, (20 puan)

2.             Sağlık, ekonomi vb. alanlardaki metinlerin tercümesi konusunda en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak, (50 puan)

3.             Ardıl çeviri alanında kanıtlanabilir tecrübeye sahip olmak (adaylar mülakat sırasında ardıl çeviri sınavına tabi tutulacaktır), (25 puan)

4.             Tercihen uluslararası kurumlar (AB, Dünya Bankası vb.) tarafından finanse edilen projelerde tecrübe sahibi olmak. (5 puan)

 

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren ve Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını (PYDB/2021/CS/P.3/IC/8 – Teknik Dil Tercümanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 09.12.2021 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi:      T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8510

E-posta: trhealth@saglik.gov.tr

 

EKLER:


1-Başvuru Mektubu Örneği.doc
2-CV Formatı.docx