overlay

Finans Danışmanı Alımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ             

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA FİNANS DANIŞMANI

İSTİHDAMI DUYURUSU 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

Başvuru Numarası: PYDB/2021/CS/P.3/IC/9 – Finans Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 23.11.2021

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 06.12.2021 tarihinde saat 18.00

Uzatılmış Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10.12.2021 - 18.00

 Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere bir Finans Danışmanı alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Aralık 2021 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 Beklenen Hizmetler:

 • Proje faaliyetlerinin zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve sağlam bir mali yönetim sistemi kurularak proje yönetiminin yapılması,
 • Satınalma Uzmanları ile birlikte, Dünya Bankası’na iletilecek olan Yıllık İş Program ve Bütçelerinin hazırlanması,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı , Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına sunulacak olan Yıllık Yatırım Programı ve Genel Bütçe tekliflerinin hazırlanması,
 • Tedarikçiler, yükleniciler, danışmanlar ve PYDB arasında yapılan sözleşmelerin mali ve idari hususlarının yönetilmesi,
 • Özel Hesabı kullanmak, sözleşme yapılmasından ve münferit faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan para akışının izlenmesi,
 • Nakit akışın planlanması yoluyla fonların zamanında ve maliyet etkin olarak sağlanabilmesi için proje banka hesaplarının takibinin yapılması,
 • Mali tabloların ilgili tarafların talep ettiği şekilde hazırlanmasına ve analiz edilmesi
 • Dünya Bankasına sunulacak Mali Yönetim Raporlarının ve ilerleme raporlarının mali kısımlarının hazırlanması,
 • Bağımsız denetçiler tarafından yapılacak denetimlerde raporların ve diğer ilgili belgelerinin hazırlanması,
 • Proje kategorilerine/bileşenlerine göre fon kullanımı ve kaynakları için uygun dokümantasyonu sağlanması,
 • Ödeme taleplerinin incelenmesine, kontrollerinin yapılmasına ve ödemeye uygun hale getirilip ödeme evrakın hazırlanması,
 • İlgili birimlerin proje ödemelerinin hazırlanması.

 

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir eğitim kurumunun İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe veya benzer bir bölümünden lisans mezunu olmak, (20 puan)
 2. Finans yönetimi, tediye, bütçeleme ve raporlama teknikleri ile ilgili konularda en az beş yıl deneyim sahibi olmak, (50 puan)
 3. Ödeme, bütçe ve kullanımı ve genel vergi konularında yerel mevzuata hakim olmak, (20 puan)
 4. Uluslararası finans kuruluşları (AB, Dünya Bankası gibi) tarafından desteklenen projede/projelerde veya kamu veya özel sektörde finans alanında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir, (5 puan)
 5. MS Office (Word, Excel, Powerpoint) programlarıyla birlikte hazır muhasebe veya istatistik  programlarını kullanabilmek tercih sebebidir. (5 puan)

 

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren ve Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını (PYDB/2021/CS/P.3/IC/9 – Finans Danışmanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 10.12.2021 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi:      T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8510 / Davut ÖZAVCI

E-posta: trhealth@saglik.gov.tr

 

EKLER:

2-CV Formatı.docx
1-Başvuru Mektubu Örneği.doc