overlay

Teknik Dil Tercüman Alımı İhale İptali

Sayın İlgili

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 26.08.2022

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 16.09.2022 tarihinde saat 18.00

Sıra No.

Başvuru Numarası

İşin Adı

1

PYDB/2022/CS/P.3/IC/1

Teknik Dil Tercümanı

2

PYDB/2022/CS/P.3/IC/3

Teknik Dil Tercümanı

 

Kurum web sitesinde 26.08.2022 tarihinde yayımlanan ve 16.09.2022 tarihinde başvuruları sonlanan, kontrat numaraları yukarıda belirtilen  2 (iki) Teknik Dil Tercümanı ilanımıza ait  başvurular asgari nitelikleri karşılamadığı için 29.09.2022 tarihli komisyon kararı ile iptal edilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.