overlay

İhale Sonuç Bildirimi -Proje Asistanı

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ                       11 Ekim 2023 

 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi

FİNANSMAN KAYNAĞI: Dış Proje Kredisi -Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında30.09.2015 tarihinde imzalanan 26 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe giren “Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi İkraz Anlaşması.

İHALENİN ADI:   Proje Asistanı Alımı

İHALE REFERANS NO

İŞİN ADI

İLAN (İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET) TARİHİ

İHALE (SON BAŞVURU) TARİHİ

PYDB/2022/CS/P.3/IC/2

Proje Asistanı

29.04.2022

12.05.2022

 

İHALE USULÜ:  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) (Dünya Bankası) Kredileri ve Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Kredileri ve Hibeleri Kapsamında Dünya Bankası Borçluları Tarafından Danışman Seçimi ve İstihdamına ilişkin Ocak 2011’de yayınlanan ve Temmuz 2014’te revize edilen Kılavuz’un (Danışmanlık Kılavuzu) “Kısım 5 Bireysel Danışmanların Seçimi” Yöntemi.

İLANLARIN YAYINLANDIĞI MECRA: Kurum İnternet sitesi -www.saglik.gov.tr ve www.pydb.saglik.gov.tr

SEÇİLEN/SÖZLEŞME İMZALANAN TEKNİK PERSONEL: 

İHALE REFERANS NO

İŞİN ADI

DANŞMAN ADI-SOYADI

SÖZLEŞME BEDELİ KDV HARİÇ TL.

PYDB/2022/CS/P.3/IC/2

Proje Asistanı

Yeşim YAŞA

-

 

SÖZLEŞME SÜRESİ: 01.08.2022 -31.12.2023