overlay

Proje Asistanı Alımı - Son başvuru süresi 20.02.2023 tarihine kadar uzatılmıştır

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

             

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA

 

“PROJE ASİSTANI”

İSTİHDAMI DUYURUSU

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

Başvuru Numarası: Proje Asistanı - PYDB/2023/CS/P.3/IC/8

                        

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 20.01.2023

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 20.02.2023 tarihinde saat 18.00

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

 

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere bir Proje Asistanı alınacaktır. Asistan, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Şubat 2023 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 

Beklenen Hizmetler:

 

 1. Proje danışmanına proje planlama, uygulama, yürütme, izleme ve değerlendirme hususlarında destek sağlamak,
 2. Uluslararası kuruluşlarla yapılacak yazışmaların proje yönetimi hususları açısından gözden geçirilmesi,
 3. Proje faaliyetlerinin gerçekleşme bilgilerinin raporlanması hususunda destek sağlamak,
 4. Proje Yönetim Destek Birimi ile diğer uygulayıcı birimler ve diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki yazışmaların yürütülmesi, takip edilmesi ve dosyalanmasına destek olmak,
 5. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili rapor ve dokümantasyonun hazırlanması,
 6. Toplantı ve eğitim organizasyonlarına yardımcı olmak ve söz konusu toplantı/eğitim için ilgili birimler arasında bilgi akışını sağlamak,
 7. İş akışı için veya toplantı öncesinde/sırasında gerekli dokümanların ve metinlerin çoğaltılması, düzenlenmesi ve dağıtılması işlerini yapmak, gerekli sunumların hazırlanmasına destek olmak.

8. İstatistikleri ve diğer ilgili bilgileri derleyerek/özetleyerek dokümanların ve sunumların   hazırlanmasına yardımcı olmak. Raporlar, toplantılar vb. için çeşitli kaynaklardan bilgi ve referans materyalleri derlemek ve düzenlemek,

 

Aranan Nitelikler:

 

 1. Lisans mezunu olmak,
 2. En az 3 yıl genel iş tecrübesine sahip olmak,
 3. Tercihen Dünya Bankası, Avrupa Birliği veya uluslararası yatırım ve finans kuruluşları tarafından finanse edilen projelerde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 4. Analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak ve takım çalışmasına yatkın olmak,
 5. İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak; (Mülakat sırasında değerlendirilecektir.)
 6. Proje Yönetimi konusunda geçerli bir sertifikaya sahip olmak tercih sebebidir,
 7. Seyahat engeli bulunmamak,

 

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren ve Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını (PYDB/2023/CS/P.3/IC/8 – Proje Asistanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 20.02.2023 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. Aranan nitelikler başlığı altında yer alan ilgili maddeleri belgelemek zorunludur. CV değerlendirilmesinin ardından kısa listeye kalan adaylar arasında İngilizce mülakat gerçekleştirilecektir.

 

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi:      T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8505

E-posta: trhealth@saglik.gov.tr

 

EKLER:

 1. Başvuru Mektubu Örneği
 2. CV formatı