overlay

İzleme Değerlendirme Koordinatörlüğü

İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, PYDB Bünyesindeki memur ve danışmanlardan oluşan personelleriyle, Bakanlığın sahadaki izleme değerlendirme çalışmaları ile hali hazırda yürütmekte olduğumuz mevcut SSYYDP’in izleme ve değerlendirmesi çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir.
 
Kısa Tarihçe
 
Sağlıkta Dönüşüm Programı bileşenlerinin tüm ülke çapında etkin bir biçimde uygulanması amacıyla hazırlanan Sağlıkta Dönüşüm Programına Destek Projesi’nde yer alan A4 bileşeninin uygulanmasından sorumlu birim olarak “İzleme ve Değerlendirme Birimi” 15.08.2005 tarihli ve 985 sayılı Makam Onayı ile kurulmuştur. Ocak 2006 itibariyle 5 Saha Koordinatörü ve 1 Baş Saha Koordinatörü göreve başlamıştır. İzleme ve Değerlendirme Birimi Saha Koordinatörlüğü uygulaması, 2006/17 sayılı Genelge ile tüm taşra ve merkez teşkilatına duyurulmuştur. Proje Yönetim Destek Birimi’nin 14.03.2007 tarihli ve 13 sayılı Bakanlık Oluru ile, “Sağlıkta Geçiş Projesi’ne Uygulama Desteği”nin Maliyet Paylaşımı Anlaşması ile ilgili olarak İzleme ve Değerlendirme Birimi 01.01.2007 tarihi itibariyle yetkili ve görevli kılınmış ve Birimin adı 20.03.2007 tarihli ve 236 sayılı Bakanlık Oluru ile “İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü” olarak değiştirilmiştir. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü’ne 2007 yılı Bakanlık bütçesinden bir bütçe tahsis edilmiş ve Birimin Koordinatörü ya da Koordinatör adına vekalet edecek bir kişiye, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2007 tarihli ve 2203 sayılı yazısı ile harcama yetkisi verilmiştir. 11 Temmuz 2007’de Dünya Bankası ile kredi anlaşması revizyonu gerçekleştirilmiş ve sorumlusu olduğumuz A4 alt bileşeni, “Sağlık Reformu Uygulaması ve İzleme ve Değerlendirme Kapasitesinin Kurulması” olarak değiştirilmiştir. Bu bileşen sağlık reformu uygulamasında SB izleme ve değerlendirme kapasitesi oluşumunun desteklenmesi, program izleme verilerinin düzenli olarak toplanması ve analizi ve bu bilgilerin Program uygulamasının iyileştirilmesi için kullanılmasını sağlayacaktır. Yerel danışmanlar, uluslararası teknik yardım ve eğitimler vasıtasıyla, düzenli program izlenmesinden elde edilen verileri “Yıllık Sektör Performans Raporu” ve programın uygulanmasıyla ilgili diğer küçük değerlendirmelerin üretilmesinde kullanılmıştır.
 
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 07.08.2009 tarihli ve 262 sayılı Makam Oluru ile Proje Yönetimi Destek Birimi’ne bağlanmıştır ve hala PYDB içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Görevleri
 
Hali hazırda yürütmekte olduğumuz SSYYDP nin izleme ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.
 
Saha Gözlemcileri Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere sorumluluk bölgelerindeki illerin farklı sahalarında çalışarak; proje kapsamında önemli ve temel uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla il gezileri yapmaktadırlar. İl gezilerinde; İl Sağlık Müdürlükleri, sağlık kuruluşları ve yöneticileri ile birlikte gezilerek; yöneticilere SDP’ı anlatılmakta, uygulamalar değerlendirmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.
 
Sahada gerçekleştirilen izleme ve değerlendirme faaliyetleri, SDP kapsamında UNDP hizmet sözleşmesi altında istihdam edilen Saha Gözlemcileri tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
 
 
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Saha Koordinasyon Ekibi İle Aşağıdaki Faaliyetleri Gerçekleştirmektedir;
 
·     Sağlık Bakanlığı’nın faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliklerini izlemek, bu izlemler doğrultusunda değerlendirmeler yaparak üst yönetime ve politika yapıcıların kararlarına destek olmaktır.
 
·    Sağlık reformu uygulamasında SB izleme ve değerlendirme kapasitesi oluşumunun desteklenmesi, program izleme verilerinin düzenli olarak toplanması ve analizi ve bu bilgilerin Program uygulamasının iyileştirilmesi için kullanılmasını sağlamaktır.
 
·       Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında değerlendirilen verilerin ilgili kurum ve kuruluşlara geri bildirimlerini sağlamaktır.
 
·       İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantılarının Organizasyon ve Koordinasyonunu yapmaktır.
 
·       Bilgi paylaşım toplantılarının organizasyonunu sağlamaktır.
 
Baş Saha Gözlemcisi, Saha Gözlemcilerine lojistik destek sağlamaktır.