overlay

Koordinatörlükler

12Temmuz2017

PYDB Koordinatörlükleri - Proje Bileşen Koordinatörlüğü

 
 
 
Proje Bileşen Koordinatörlüğü,
 
  • uygulayıcı birimlerin  faaliyet planlarının uygulanmasının sağlanması,
  • bütçe tahsis ve gerçekleşmelerinin yakından takip edilmesi,
  • gerektiğinde teknik destek sağlanması,
  • proje hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla  proje uygulayıcı birimlerince  yürütülen çalışmaların etkinliğinin bütçe ve zaman boyutunda değerlendirilmesi,
  • proje uygulayıcı birimlerin faaliyet planında yer alan sapmaları incelenip sebeplerinin belirlenmesi varsa problemlerin saptanması ve çözümü için destek olunması,
  • gerekli düzeltici işlemlerin yapılması ve buna bağlı olarak faaliyet planlarında gereken değişikliklerin yapılması,
  • ilgili uygulayıcı birimler tarafından Dünya Bankası’na gönderilmek üzere hazırlanan periyodik raporların incelenerek gerekli düzeltmelerin yapılması,
  • birimlerden PYDB'ye gelen satın alma ve diğer (tor, nob) taleplerin ikraz anlaşması ve proje bileşenlerine uygunluğunu denetleyerek sonucuna göre ilgili birimlere aktarılması
 
bu faaliyetleri 2016 yılı içerisinde de devam etmiştir.