overlay

Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü

Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü, gelişen bilişim teknolojilerinden kurumun üst düzeyde yararlanabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak, bunların verimli bir şekilde kullanımını sağlamak için gerekli olan hizmeti sunar.

Proje kapsamında yürütülen bilişim projelerinin altyapısını hazırlar ve idari birimlerin işleyişlerinde gerekli olan yazılım, network gibi merkezi bilişim sistemlerini kullanıma sunar. Kullanıcıların gereksinimlerini karşılar. PYDB’nin bilişim imkanlarını üst seviyelere çıkarmak için sürekli gelişen bilişim teknolojisini takip ederek, mevcut sistemin teknolojik gelişmelere paralel olarak büyümesini hedefler.


Bu hedefler doğrultusunda, kurumun bilgi işlem politika ve stratejisinin yapılandırılmasında etkin rol oynayarak;

Bilişim sistemleri ihtiyacını tespit etmek, planlamak, alım sürecine destekte bulunmak,

Sunucuların, bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak,

Var olan bilgi işlem ağının, yazılım ve donanım sistemlerinin altyapısını güçlendirmek,

Kullanılan sistemlerin güvenliği için gerekli önlemleri almak,

Hizmetlerde verimlilik, etkinlik ve sürekliliği sağlamak,

Kullanıcı ve çalışan memnuniyetini göz önünde tutmak, bunun için gerekli teknik desteği vermek, eğitimleri düzenlemek,

Olması muhtemel aksaklıkları önceden tespit edip önlem almak,

SSYYDP kapsamında uygulayıcı birimlerin ihtiyaç duyacağı bilgisayar ekipman ve cihazlarının ve ayrıca alınacak/geliştirilecek uygulamalara ait teknik şartnameleri hazırlamak/kontrol etmek, önerilerde bulunmak,

PYDB resmi web sayfasının güncellenmesi, yönetimi,

Mevcut sunucu ve uygulama verilerinin yedeklerinin alınması,

Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğünün temel görevleridir.


Proje Yönetim Takip Sistemi

Sosyal Medya Yönetim Takip Sistemi

Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı

Elektronik Arşiv

Bilişim Altyapısının Yeniden Düzenlenmesi