overlay

İhtilaflı İşler Koordinatörlüğü

Proje yönetim destek birimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve mevzuatlara uygun olarak, ilgili hukuki konular ve mevzuatlar hakkında görüş bildirilmesi, adli ve idari davalar ile diğer hukuki süreçler ile ilgili faaliyetleri yürütmek.